Hotel CARPATIA Bieszczadzki Gościniec tel. +48 609 502 181 / +48 13 460 13 80 / e-mail: smerek@merkurion.pl

Regulamin

Szanowni Goście,

W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19, bardzo prosimy przed przyjazdem o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem oraz  zasadami bezpieczeństwa obowiązujących w naszym hotelu

REGULAMIN DLA GOŚCI PRZEBYWAJĄCYCH W HOTELU CARPATIA PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID-19

 1. Przy ladzie recepcyjnej może przebywać maksymalnie 1 osoba.
 2. W holu recepcyjnym może przebywać w tym samym czasie 6 osób.
 3. W hotelu maksymalnie może być zakwaterowanych 52 osoby.
 4. Czas przebywania gości w recepcji, karczmie oraz barze należy ograniczyć do minimum.
 5. Obowiązkowe jest noszenie osłony nosa i ust oraz rękawiczek przez wszystkich gości oraz pracowników przebywających na terenie obiektu.
 6. Regularne, częste i dokładne mycie oraz dezynfekowanie rąk.
 7. Przestrzeganie wymaganego dystansu przestrzennego (minimum 2 metry) między personelem oraz gośćmi hotelowymi.
 8. Bezwzględny zakaz przebywania w hotelu osób w nim nie zakwaterowanych.
 9. Ograniczone zostaje rutynowe sprzątanie pokoi, będzie się odbywać jedynie na życzenie gości.
 10. Posiłki będą serwowane w Karczmie, na tarasie oraz na wynos.
 11. Obowiązuje zasada, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Wyjątkiem są stoliki, w których zamontowano przegrody, np. z pleksi, pomiędzy osobami.
 12. Przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.
 13. Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
 14. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bardzo prosimy o nieopuszczanie pokoju oraz  jak najszybsze zgłoszenie tego w recepcji i powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia pod nr tel. 999 lub 112.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial